INNHOLDSFORTEGNELSE

 1. Innledning
 2. Virkeområder
 3. Formål
 4. Personopplysninger som behandles, grunnlag og formål
 5. Databehandlere og tredjeparter
 6. Dine rettigheter
 7. Informasjonssikkerhet
 8. Ordforklaringer

 

1. INNLEDNING

I 2018 fikk Norge nytt regelverk for håndtering av personopplysninger. Personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation) og gjelder i utgangspunktet for all behandling av personopplysninger, både for private og offentlige virksomheter, dersom det benyttes elektroniske hjelpemidler eller at opplysningene inngår i et register.

I denne personvernerklæringen får du en oversikt over hvordan BCC Media STI (heretter benevnt «BCC Media») samler inn og bruker personopplysninger. Den forklarer hvorfor og hvordan BCC Media samler inn personopplysninger om deg, hvordan denne informasjon brukes, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern i behandlingen av denne informasjonen.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.

For BCC Media er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

BCC Media er behandlingsansvarlig for våre behandlinger av personopplysninger. For mer informasjon om sentrale begreper i personopplysningsloven, se eget avsnitt om Ordforklaringer.

Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på info@bcc.media eller vårt kontaktskjema.

 

Vår post- og besøksadresse er:

BCC Media STI
Vålerveien 159
1599 MOSS
Tlf.nr. 240 77 880
Org.nr. 925 564 257

 

2. VIRKEOMRÅDER

BCC Medias virksomhet involverer behandling av personopplysninger i ulike sammenhenger:

 1. Publikumsrettet virksomhet
 2. Redaksjonell virksomhet
 3. Bedriftsvirksomhet

Disse virksomhetene er omtalt i avsnittene under.

2.1 PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET

Under publikumsrettet virksomhet omfattes alle de situasjoner du som publikummer kommer i kontakt med BCC Media via elektroniske kommunikasjonstjenester. Med elektroniske kommunikasjonstjenester menes telefoni (inkludert SMS), nett-, mobil- og andre IP-tjenester.

BCC Media utvikler og forvalter publikumsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester (heretter omtalt som «Tjenester») på flere medieplattformer. Dette inkluderer plattformer som telefoni, internett, smarttelefoner, smart-TV’er, TV-bokser, spillkonsoller, smartklokker osv.

BCC Medias Tjenester er inndelt i flere produktområder (heretter omtalt som «Produktområder»). Disse er følgende:

 1. Nettsider
  1. bcc.media
  2. brunstad.tv
  3. biblekids.io
  4. biblex.io
  5. bmm.brunstad.org
  6. activechristianity.org
  7. engasjementssider
 2. Nett-TV
 3. App
  1. BMM
  2. BCC Media

Hvert av produktområdene benytter seg – ved siden av egne Tjenester – også av en rekke felles Tjenester, både egenutviklede, som innlogging, og tredjepartstjenester som kommentarsystem.

2.2 REDAKSJONELL VIRKSOMHET

BCC Media er et mediehus som driver redaksjonell virksomhet. Dette innebærer å planlegge, gjennomføre og bearbeide (redigere) stoff til utgivelse, både i form av tekst, bilde og lyd. Dette kan være livesendinger fra arrangementer, reprisesendinger, andre TV- og filmproduksjoner, intervju, podcaster, artikler, innlegg, reportasjer, informasjonsmateriell mm. Det er redaksjonen i BCC Media, ved ansvarlig redaktør, som har ansvaret for at personopplysningsloven overholdes i forbindelse med all redaksjonell virksomheten i BCC Media.

Under redaksjonell virksomhet omfattes alle situasjoner du som utøver/deltaker kommer i kontakt med BCC Media. Herunder programleder, taler, solist, musiker, skuespiller, deltaker i program, statist, synlig publikum etc. Det innebærer også når du logger inn på våre plattformer med din personlige innlogging, samt når du sender inn bidrag via app (video, tekst eller bilde).

2.3 BEDRIFTSVIRKSOMHET

Her omfattes de situasjoner hvor du kommer i kontakt med BCC Media som bedrift, og som ikke enten er knyttet til publikumsrettet virksomhet, eller redaksjonell virksomhet.

Som bedrift behandler BCC Media personopplysninger knyttet til for eksempel kameraovervåkning på avmerkede områder av eiendommene våre, gjennom registrering i besøkssystemene våre, gjennom deltakelse på auditions, gjennom brev i fysisk eller digitalt format (e-post) til virksomheten, og gjennom henvendelser til brukerstøtte. Bedriftsvirksomhet inkluderer også forholdet til egne ansatte og arbeidssøkende.

3. FORMÅL

BCC Media behandler personopplysninger om deg med seks overordnede formål, knyttet til de tre ulike delene av virksomheten:

 1. Publikumsrettet virksomhet.
  1. For å levere og opprettholde Tjenestene.
  2. For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene.
 2. Redaksjonell virksomhet
  1. For å utføre oppdrag knyttet til redaksjonell virksomhet.
 3. Bedriftsvirksomhet.
  1. For å håndtere bedriftens oppgaver.
  2. For overholdelse av lovbestemmelser.
  3. For å utføre vårt oppdrag knyttet til virksomhetens formål.

Dersom dine personopplysninger skal behandles for et annet formål enn det som er oppgitt her vil det bli opplyst hva det nye formålet er, og deler av informasjonen gitt her vil bli gitt på nytt.

3.1 PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET

3.1.1 Levere og opprettholde Tjenestene

BCC Media behandler dine personopplysninger for å kunne levere og opprettholde Tjenestene til ulike plattformer, slik at tjenestene fungerer og fremstår på en tilsiktet og forutsigbar måte for deg som bruker.

BCC Media behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere eventuelle feil med Tjenestene eller for å forhindre misbruk.

BCC Media behandler dine personopplysninger for å identifisere deg og opprettholde en brukerkonto for deg i Tjenestene våre. Dette gir deg for eksempel mulighet til å administrere din brukerprofil, og gir oss muligheten til å informere deg om forhold av betydning for din brukerkonto eller for din bruk av Tjenestene.

3.1.2 Tilpasse og videreutvikle Tjenestene

BCC Media behandler dine personopplysninger for å kunne tilpasse Tjenestene til din person, dine brukervaner og interesser, slik at vi for eksempel kan tilpasse hvilket innhold som vises i Tjenestene for deg.

BCC Media behandler dine personopplysninger for å kunne lære om bruken av, og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

3.2 REDAKSJONELL VIRKSOMHET

BCC Media behandler dine opplysninger for å kunne utføre vårt oppdrag knyttet til redaksjonell virksomhet slik det til enhver tid er uttrykt i BCC Medias formål.

BCC Medias formål er å formidle den kristne tro og lære i tråd med Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag, til alle mennesker gjennom medieproduksjon, distribusjon og annen bruk av elektroniske medier og virkemidler. Videre kan BCC Media produsere og distribuere informativt/redaksjonelt innhold når dette fremmer kristnes ideelle interesser.

 

3.3 BEDRIFTSVIRKSOMHET

3.3.1 Utføre bedriftens oppgaver

BCC Media behandler dine personopplysninger for å kunne håndtere bedriftens oppgaver og plikter knyttet til egne ansatte, jobbsøkere og konsulenter.

3.3.2 Overholdelse av lovbestemmelser

BCC Media behandler dine personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter i for eksempel tilknytning til regnskapslovgivningen og arkivforskriften.

 

4. PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, GRUNNLAG OG FORMÅL

4.1 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER NÅR DU BRUKER TJENESTENE INNENFOR PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET

Vi behandler følgende personopplysninger om alle som bruker Tjenestene våre:

4.1.1 Tilgjengelig informasjon om enheten din og internettkoblingen

Når du benytter Tjenestene samler vi inn informasjon om eksempelvis navn på produsent av datamaskinen, mobiletelefonen, TV-boksen din eller smart-TV-en din, hvilket operativsystem enheten har, hvilken nettleserversjon som benyttes, samt informasjon om tilkoblingen til Tjenestene, som IP-adresse. Formålet med innsamlingen av denne informasjonen er å gi deg og andre brukere en bedre brukeropplevelse, og hindre misbruk av Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

4.1.2 Søkemotorer

BCC Media lagrer informasjon om hvilke søkeord du benytter i våre søkeverktøy. Søkeordene lagres i en egen database, og de blir bare lagret i aggregert form. Det er bare søket som lagres og det kan ikke kobles til andre personopplysninger. Formålet er å tilgjengeliggjøre innholdet i Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

4.1.3 Kommentarfelt

På BCC Medias Tjenester må du logge inn med en bruker med fullt navn for å kunne legge igjen kommentarer. Opplysningene blir liggende som en del av innlegget. Innleggene blir moderert av BCC Media.

Vi bruker kommentarfelt for å legge til rette for å bidra med innhold til produksjonene, og for å få tilbakemelding fra publikum på innholdet i Tjenestene.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å unngå misbruk av kommentarfeltene til for eksempel spam og sjikane.

4.1.4 Analyse og statistikk

Vi analyserer bruken av og interaksjon med Tjenestene. Analysen lages på bakgrunn av handlinger som utføres på din enhet. Statistikken anonymiseres slik at vi ikke klarer å koble informasjonen tilbake til enkeltpersoner.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle Tjenestene til det beste for deg og andre brukere.

4.1.5 Informasjonskapsler

Formålet med bruk av informasjonskapsler (cookies) er å gi deg en bedre brukeropplevelse.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Noen informasjonskapsler er lagt inn av tredjepartstjenester som vises på våre nettsider.

Vi samler teknisk informasjon om hvilken type nettleser som brukes, om det benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem, dato og tid for besøket og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det for eksempel mulig for oss å tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi registrerer blant annet hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor de klikker seg videre og hva man søker på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre.

4.1.6 Innlogget bruker

Dersom du opptrer som innlogget bruker av Tjenestene, behandler vi i tillegg til obligatoriske felter som navn og e-postadresse, de personopplysningene du selv oppgir, slik som for eksempel fødselsår, postnummer, kjønn og bilde.

Innloggede brukere vil få en personlig tilpasset tjeneste. For å kunne tilby deg denne tjenesten, analyserer BCC Media ditt bruksmønster for å kunne avdekke adferd og preferanser for å kunne gi anbefalinger og innhold som er relevant for deg. Dine personopplysninger forteller oss noe om hvordan, når, om du konsumerer innhold på tvers av enheter og plattformer og hvor ofte du bruker innholdet vårt. All din interaksjon med Tjenestene vil kunne påvirke dette resultatet.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet basert på ditt samtykke i http://members.bcc.no/profile/

 

4.2 REDAKSJONELL VIRKSOMHET

BCC Media behandler følgende personopplysninger om våre utøvere, herunder programledere, talere, solister, musikere, skuespillere, deltakere i program etc.:

· Registrering av navn og utøvende rolle for navngivning ved introduksjon og rulletekst. Her behandles barn under 18 år særskilt, og navngis ikke med fullt navn, kun fornavn.

· Registrering av din kontaktinformasjon i kontaktregister.

· Registrering av deltakelse på innspillinger og øvelser.

· Distribuering/publisering og arkivering av opptak (lyd og bilde) der deltakere er identifiserbare.

 

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er gitt gjennom samtykke i deltakererklæring og samtykkeerklæring.

 

4.3 BEDRIFTSVIRKSOMHET

4.3.1 Hva som registreres når du kontakter oss på telefon

Om du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte i vår telefonsentral, og på enhetene som samtalen ble koblet til. Det er ingen knytning til sentral adressebok eller navneoppslag.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å ivareta sikkerheten til BCC Medias ansatte og eiendommer.

4.3.2 Hva som registreres når du kontakter oss på e-post

Vi benytter e-post for å utføre våre arbeidsoppgaver. E-post vi har mottatt skal slettes når de ikke lenger er nødvendige for vår daglige oppgaveløsing. I praksis innebærer dette at slik e-post vanligvis ikke skal lagres lenger enn omtrent ett år.

Vi skanner all innkommende og utgående e-post for virus og skadevare.

Ønsker du å sende oss informasjon som du mener er sensitiv, benytt først telefonløsningen.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre BCC Medias IT-infrastruktur samt at henvendelser til BCC Media skjer på en måte som ivaretar din sikkerhet på en god måte.

4.3.3 Hva som registreres når du besøker våre lokaler

Besøkende og ansatte i BCC Medias lokaler registrer seg i vårt adgangssystem eller i våre besøkslogger. De elektroniske loggene slettes etter to år, mens de fysiske bøkene makuleres når de er skrevet ut.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er berettiget interesse. Den berettigede interessen er å sikre tilgangen til BCC Medias lokaler.

4.3.4 Opplysninger om jobbsøkere

Dersom du søker jobb i BCC Media, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for dette er avtale. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle søknader blir journalført og arkivert. De arkiverte søknadene beholdes i 6 måneder. Unntak fra dette skal avtales med søker.

4.3.5 Redaksjonell virksomhet

BCC Media vil kunne publisere bilder og film med navn på ansatte ved intervjuer og redaksjonell omtale av BCC Medias produksjoner, på BCC Medias nettsider, intranett, nett-TV og på BCC Medias profiler i sosiale medier.

Behandlingsgrunnlaget for vår bruk av personopplysninger til dette formålet er avtale gjennom gitt samtykke samt opplysning om dette i ansettelseskontrakt.

 

5. DATABEHANDLERE OG TREDJEPARTER

5.1 PUBLIKUMSRETTET VIRKSOMHET

For å kunne levere Tjenestene til deg, benytter BCC Media seg av flere eksterne tjenesteleverandører. Enkelte av disse er databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av BCC Media, mens andre er tredjeparter som behandler personopplysninger på egne vegne.

5.1.1 Databehandlere

BCC Media benytter flere databehandlere som gir oss innsikt i bruksmønstre og interaksjon med Tjenestene våre. Eksempel på slike databehandlere er Google Analytics. Mer informasjon om Googles personvernpolicy finner du her: https://policies.google.com/privacy

Når databehandler behandler personopplysninger på vegne av BCC Media, er dette regulert i databehandleravtaler eller gjennom andre mekanismer som sørger for sikker behandling av dine personopplysninger.

5.1.2 Tredjepart

For å tilpasse og videreutvikle Tjenestene benytter BCC Media seg av tredjepartstjenester som for eksempel elementer fra Google, Facebook, YouTube, Instagram, samt publisering av podkaster, hvor du som bruker kan ha en egen brukerkonto hos tredjepartstjenesten som er innebygget. I tillegg benyttes tredjeparts leverandører for strømming av nett-TV. BCC Media vil da blant annet kunne se samlet informasjon (inkludert alder, kjønn og sted), få statistikk over hvor mange som har vært på siden og sett innleggene, hvor mange som har respondert med klikk og reaksjoner, osv. Tredjepartstjenester som er tilgjengelig på våre Tjenester er underlagt tredjepartens personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse.

5.2 REDAKSJONELL VIRKSOMHET

BCC Media samarbeider i noen tilfeller med andre organisasjoner og vil i den forbindelse utveksle redaksjonelt materiale som kan inneholde personopplysninger. Eksempler på dette kan være lokalmenigheter tilknyttet BCC som ønsker å vise en reprisesending lokalt. Andre eksempler er organisasjoner i BCC-forbundet eller andre kristne organisasjoner.

5.3 BEDRIFTSVIRKSOMHET

BCC Media har avtaler med en rekke databehandlere som behandler personopplysninger knyttet til bedriftens virksomhet. Dette for å kunne håndtere eksempelvis lønn og telefonabonnementer til ansatte, sikkerhet for egen IT-infrastruktur og -tjenester, samt fysisk sikkerhet for ansatte og besøkende.

 

6. DINE RETTIGHETER

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via Kontakt. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

6.1 TILBAKETREKKING AV SAMTYKKE

I de tilfellene hvor behandlingsgrunnlaget for dine personopplysninger er knyttet til samtykke, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake, for eksempel ved å gå inn på brukerprofilen din, ved å gå inn i innstillingene til Tjenesten, eller ved å kontakte oss.

6.2 INNSYN I EGNE OPPLYSNINGER

Du kan be om innsyn i hvilke personopplysninger BCC Media behandler om deg.

6.3 RETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger om deg som er feilaktig eller misvisende. Dersom du har opprettet en brukerprofil hos (eller delt med) BCC Media, har du anledning til å gå inn og gjøre endringene på min side.

6.4 SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

I enkelte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Les mer om retten til sletting på Datatilsynets side.

6.5 ØVRIGE RETTIGHETER

Dersom du mener at vi har registrert feil personopplysning om deg, du ønsker å motsette deg behandling av personopplysninger, eller du har opplevd noe du mener er et brudd på personvernregelverket, ber vi om at du kontakter oss via Kontaktskjema. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Du kan begrense mengden av opplysninger som behandles gjennom å benytte deg av privatmodusinnstillinger på enheten din. Det vil for eksempel si at du kan blokkere informasjonskapsler i nettleseren din, eller forhindre at nettleseren logger nettlesingen din og at nettsteder du besøker sporer deg, ved å sette nettleseren i privat-modus. Kvaliteten på Tjenestene vil kunne bli påvirket av slike tiltak.

7. INFORMASJONSSIKKERHET

BCC Medias overordnede grunnprinsipper for informasjonssikkerhet gjelder alle brukere, systemer og tjenester i BCC Media. Tiltak for etterlevelse av informasjonssikkerhet gjelder også for sikring av personopplysninger som brukes til redaksjonelle formål.

De skal bidra til at BCC Medias informasjonsverdier sikres på en systematisk og tilfredsstillende måte. Grunnprinsippene legges til grunn ved planlegging, organisering og gjennomføring av alle prosjekter som omhandler informasjonssystemer.

8. ORDFORKLARINGER

Med personvern menes et lovpålagt vern av privatlivets fred og din personlige integritet. Vernet inkluderer din rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om deg.

Med person menes en levende identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer). Opplysninger om adferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. Dette kan for eksempel være opplysninger om hva du hvilke TV-serier du ser på, og hvor du befinner deg. Opplysninger om deg som forteller om din rasemessige eller etniske bakgrunn, om dine politiske, filosofiske eller religiøse oppfatninger, helseforhold, seksuelle forhold, og eventuelle opplysninger om at du har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, samt medlemskap i fagforeninger, er definert som sensitive personopplysninger.

Med behandling av personopplysninger menes alle operasjoner som gjøres med personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, strukturering, lagring og spredning.

Med behandlingsansvarlig menes den virksomheten som er ansvarlig for behandling av personopplysninger, bestemmer formålet med behandlingen, og hvilke virkemidler som skal brukes.

Personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål.

En databehandler er en virksomhet som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige.

En databehandleravtale er en avtale mellom databehandler og behandlingsansvarlig om hvordan personopplysninger skal behandles.

Med behandlingsgrunnlag menes det lovfestede grunnlaget for behandling av personopplysninger. BCC Media benytter ett av disse behandlingsgrunnlag:

9 den registrerte har samtykket til behandlingen, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a)

10 den har til hensikt å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b)

11 den er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende friheter går foran og krever vern av personopplysninger, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 f)

Med samtykke menes en frivillig, spesifikk, informert, utvetydig og aktiv erklæring fra deg om at du godtar behandling av gitte personopplysninger. Et samtykke kan trekkes tilbake når som helst.

BCC Media kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i. Det samme gjelder der behandlingen er nødvendig for å gjennomføre tiltak som du har spurt etter før avtaleinngåelse.

BCC Media kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. BCC Media benytter dette behandlingsgrunnlaget kun der hvor inngrepet i ditt personvern er meget lite, og hvor fordelene er større enn ulempene.

BCC Media STI
Vålerveien 159
1599 MOSS

E-post: info@bcc.media
Tlf.: 24 07 78 80
Org.nr. 925 564 257

BCC Media STI
Vålerveien 159
1599 MOSS

E-post: info@bcc.media
Tlf.: 24 07 78 80
Org.nr. 925 564 257

Besøk våre nettsteder