Hvem er BCC Media?

BCC Media er et ikke-kommersielt mediesenter som produserer og distribuerer innhold med positive og kristne verdier.

Som et ledd i omorganiseringen til et forbund i BCC, ble medievirksomheten i september 2020 skilt ut i en egen stiftelse ved navn BCC Media, og ble samtidig tatt opp i BCC-forbundet.

BCC Media har et mål om å gjøre Bibelens viktige budskap levende og tilgjengelig for barn og unge over hele verden ved hjelp av moderne teknologi og digitale plattformer.

Organisasjonen ledes av Johannes Schmechel.

BCC Media er godkjent lærebedrift innen mediegrafikerfaget.

 

Vårt formål

Mediestiftelsens formål er å formidle den kristne tro og lære i tråd med BCCs trosgrunnlag til alle mennesker gjennom medieproduksjon, -distribusjon og annen bruk av elektroniske medier og virkemidler. 

Vår historie

1998

Mediestiftelsens historie starter allerede i 1998, den gangen BCC startet opp med TV-sendinger fra årlige misjonsfester og stevner, slik at budskapet kunne formidles til langt flere enn bare de som kunne reise til Brunstad.

BrunstadTV gjør flerkamera-produksjoner og distribuerer direkte fra stevner og arrangementer i BCC-regi hvert år.

2011

I 2011 ble BrunstadTV etablert som BCCs TV-kanal, med egen programproduksjon og sendeflate.

I løpet av seks intense måneder høsten 2010 ble kanalen stablet på bena ved hjelp av en gruppe ildsjeler. TV-buss ble kjøpt inn for å kunne produsere TV-sendinger fra ulike steder i inn- og utland, og personell ble lært opp av profesjonelle teknikere.

Medarbeiderne ble utfordret på regi og prosjektledelse, idé- og konseptutvikling. Ved målrettet arbeid ble det skapt TV-programmer med positive og kristne verdier.

2016

BrunstadTV fyller 5 år med en stadig økende virksomhet, både i antall sendeminutter, involverte ressurser, tilgjengelig teknologi, og produksjon innen flere sjangre. I 2016 blir det investert i nytt utstyr for ca. 20 millioner kroner og det planlegges ytterligere investeringer for de kommende årene.

Satsningen viser at BrunstadTV skal være et attraktivt og positivt tilbud for kanalens seere og bidragsytere.

I 2016 oppretter BrunstadTV også egen YouTube-kanal hvor det deles fengende og bibeltro innhold for barn og unge.

2020

Da samfunnet stengte ned under koronapandemien, og det ikke lenger var mulig å samles fysisk, ble det gjort en omfattende mobilisering, slik at menighetslivet kunne fortsette online.  

Et nytt interaktivt TV-studio ble bygget og BCC Medias mobilapp ble oppgradert med nye funksjoner. Slik kunne mange delta interaktivt i sendingene og få en opplevelse av å være sammen, på en virtuell måte.

Høsten 2020 ble medievirksomheten skilt ut til egen stiftelse, og fikk navnet BCC Media.

2021

2. april feiret TV-kanalan 10 år og satsningen på engasjerende innhold er større enn noen gang før. Det har vært en utvikling i fokusområder, oppdrag, så vel som organisasjonsform, men stiftelsens identitet og drivkraft er den samme som da de første satellittsendingene gikk på lufta i 1998.

BCC Media skal fortsette å være et pulserende mediesenter som formidler den kristne tro og lære i tråd med Brunstad Christian Churchs trosgrunnlag gjennom bruk av elektroniske medier og virkemidler.

BCC Media STI
Vålerveien 159
1599 MOSS

E-post: info@bcc.media
Tlf.: 24 07 78 80
Org.nr. 925 564 257

BCC Media STI
Vålerveien 159
1599 MOSS

E-post: info@bcc.media
Tlf.: 24 07 78 80
Org.nr. 925 564 257

Besøk våre nettsteder